ยายตุ้ม จันทนิตย์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 วัด/สำนักสงฆ์
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยงานราชการในพื้นที่
 เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
 ที่พักและรีสอร์ท
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษา
 ผู้นำชุมชน
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนดำเนินงาน
 นโยบายผู้บริหาร
 ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย (รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำรถ
(รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลด)

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 พ.ค. 2555  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 3228 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11  โพสเมื่อ 06 ก.ย. 2556
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา   โพสเมื่อ 21 ส.ค. 2555
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อปพร.  โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 2555
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย (รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำรถ  โพสเมื่อ 22 พ.ค. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051