นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 07/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 933450
Page Views 1435269
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
                   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.18 KB