นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082749
Page Views 1627807
 
ศพด.วัดดอนสวรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ วัดดอนสวรรค์  บ้านนาทาม  ต.พระกลางทุ่ง  อ.ธาตุพนม  จังนครพนม  48110


ประวัติความเป็นมา

           ศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์บ้านนาทาม  เดิมสังกัดกรมการศาสนา  ตั้งอยู่ในวัดดอนสวรรค์บ้านนาทาม  ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีบุตรยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าอนุบาล  เพื่อจะได้มีเวลาในการทำงาน  เดิมครูที่ดูแลเด็กยังไม่มีค่าตอบแทนทำงานด้วยจิตอาสา เป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยกัน  อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนการดูแลเด็กก็อาศัยศาลาการเปรียญของทางวัดไปพลางก่อน ต่อมาได้โอนมาสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งบริหารจัดการในการดูแล  ให้บริการรับเด็กในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง  ถือว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์

          1. นายทองม้วน  กุลจู                 ประธาน
          2. นายสงคราม  แก้วสว่าง           รองประธาน
          3. นายอำนาจ  ไตรจักร์               กรรมการ
          4. นายวรวัฒน์  รักษาพล             กรรมการ
          5. นายสีอุดม ไชยมาตย์              กรรมการ
          6. นายอดุลย์เดช  หงส์สมดี         กรรมการ
          7. นายสุบิน  ไชยมาตย์               กรรมการ
          8. นางขันคำ  กุลชาติ                 กรรมการ

รายชื่อครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์

          1. นางจิรพรรณ  พงษ์ไธสงค์        ครูชำนาญการ
          2. นางสาวนิลุบล  รินทระ             ครูชำนาญการ
          3. นางดานุวรรณ  พรหมอารักษ์    ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)
          4. นางสาวศิวิมล  กุลจู                 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก