นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082837
Page Views 1627903
 
ศพด.บ้านหนองกุดแคน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน
สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110


..ประวัติ..
           
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งขออนุญาตจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 เพื่อให้บริการรับเด็กในพื้นที่บ้านหนองกุดแคนหมู่ 8 บ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ 15 บ้านโพนแพง หมู่ 7  และบ้านเหล่ากกตาล หมู่ 14 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยว่าทั้งสามหมู่บ้านนี้อยู่ไกลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว 4 แห่ง เดิมแรกเริ่มตั้งขออาศัยอยู่ในหอประชุมของโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน เป็นที่รับเด็กเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ต่อมาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นข้างวัดบ้านหนองกุดแคน ริมห้วยแคน ทางเข้าบ้านหนองกุดแคน เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง งบประมาณสองล้านกว่าบาท  และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนมา ณ สถานที่แห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน

 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน
          1. นายณรงค์  ศิริวงค์                   ประธาน             
          2. นายสมบัติ   ทองไมล์               รองประธาน
          3. นายมนัส  ถาวร                        กรรมการ
          4. นางจันทะรี   พัศโน                  กรรมการ
          5. นาภักดี  พลโลกา                    กรรมการ
          6. นาประจักษ์  สารสิทธิ์               กรรมการ
          7. นายทัพถวิล  สำเภา                 กรรมการ
          8. นางสุกระ  พรหมอารักษ์           กรรมการ
          9. นายบุญกอง  พัศโน                 กรรมการ
        10. นายศักดิ์ชัย  มุกดาหาร            กรรมการ
        11. นายบัวเพียร  วงษาปัดนา         กรรมการ
        12. นางอ่อนใส  สิวกระโทก           กรรมการ
        13. นางวาสดี  มณฑาเย็น              กรรมการ         
        14. นายน่า  เสโนฤทธิ์                   กรรมการ
        15. นายเสริม  เทียบพระ                กรรมการ 
        16. นายวิเชียร  สุขโย                    กรรมการ
        17. นายสมเดช  โพธิสา                 กรรมการ
        18. นางอำพร  พลุวงค์                   กรรมการ
        19. นายบุญยืน   โคตะ                   กรรมการ
        20. นางทองพูล  คชรินทร์              กรรมการ
        21. นางวรรณวิษา  วงค์คะสุุ่ม         กรรมการ
        22. นางปิ่นแก้ว  จิตรโคตร             เลขานุการ

                        
  ภาพกิจกรรม