นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082662
Page Views 1627688
 
ศพด.บ้านหลักศิลาใต้


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักศิลาใต้
ตั้งอยู่ที่ บ้านหลักศิลาใต้ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กหลักศิลาใต้
 
1. นายสมมิตร  อรรคศรีวร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. พระอธิการสัญญา  ชิตมาโร ผู้แทนด้านศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
3. พระครูภัทรธรรมประยุทธ ผู้แทนด้านศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
4. นายทองใบ  มิควาฬ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นางบัวหลวง  โสภาวนัส ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายพุทธชัย  เกษรราช ผู้แทนชุมชน กรรมการ
7. นายเทววราช  พลโลกา ผู้แทนชุมชน กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ  บุญรัตน์ ผู้แทนชุมชน กรรมการ
9. ร.ต.ท.จิระศักดิ์  อริยะภักดี ผู้แทนชุมชน กรรมการ
10. ร.ต.อ.นรินทร์  ยุทธมานพ ผู้แทนชุมชน กรรมการ
11. นายวิทยา  คัดถาวร ผู้แทนชุมชน กรรมการ
12.นายสุรศักดิ์  ธนะปน ผู้แทนชุมชน กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
    กรรมการ
 
 
 
 ครูผู้ดูแลเด็ก

           1. นางกัลยา  อรรคศรีวร            ครูชำนาญการ
           2. นางอาภรณ์  ปัญญาวัน          ครู
           3. นางสุพัตรา  กัติยัง                ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
           4. นางดาวทอง  เทพวงษา         ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
           5. นางสาววิทสุนี   กุลจู             ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
 
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า

กิจกรรมการเรียนรู้
 
กิจกรรมการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะผู้เรียน
 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
กิจกรรมในวันสำคัญ (จับของขวัญปีใหม่)

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น
 

อุปกรณ์เครื่องเล่นพัฒนาการ
 

การร่วมกิจกรรมของคุณครู
 
คุณครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการอื่น

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของ
 
ผู้ปกครองบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ห้องปฐมพยาบาล
 
อาคารชั้นล่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ห้องรับประทานอาหาร
 
อาคารชั้นบนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การทำบุญศูนย์ในโอกาสสำคัญ
 
ชุมชนร่วมใจทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การร่วมกิจกรรมของครู
 
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
 
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น

กิจกรรมกลางแจ้ง
 
การพัฒนาสื่อของคุณครู
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รับเมตตาจากพระอาจารย์


 
                                     
1. นายสมมิตร  อรรคศรีวร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. พระอธิการสัญญา  ชิตมาโร ผู้แทนด้านศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
3. พระครูภัทรธรรมประยุทธ ผู้แทนด้านศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
4. นายทองใบ  มิควาฬ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นางบัวหลวง  โสภาวนัส ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ