นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082712
Page Views 1627750
 
บ้านโพนแพง
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านหลักศิลาทุ่ง  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านหนองหอย  ต.ธาตุพนมเหนือ
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านหนองกุดแคน  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  บ้านบุ่งฮี ต.พระกลางทุ่ง
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
เดิมบ้านโพนแพงเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2400  ชาวบ้านจากบ้านหนองหอย  บ้านหัวบึง  ประมาณ  10  ครอบครัว  ได้ออกมาถากถางพื้นที่  เพื่อทำนาและปลูกบ้าน  ซึ่งในบริเวณนี้จะมีต้นแพง  และจอมปลวกขนาดใหญ่ (ภาษาชาวบ้านเรียกว่าโพน )  ขึ้นเป็นจำนวนมากจึงพากันเรียกชื่อว่า  “โพนแพง”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ต่อมาผู้คนเห็นว่าถิ่นนี้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์  จึงอพยพมาจับจองที่อยู่กันมากขึ้น  และได้จัดสร้างวัดโพนแพงเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน  เมื่อมีคนอพยพมาอยู่มากขึ้นพื้นที่ทำนาไม่เพียงพอ  จึงพากันถางป่าไปเรื่อยๆ  ไปทางทิศเหนือ  ผู้ที่ไปแผ้วถางมักจะเกิดการเจ็บป่วยมีอาการผิดปกติหาสาเหตุไม่ได้  จึงหยุดการถางเป็นป่าไว้  ที่แห่งนั้นเรียกว่า  “ดอนดู่”  ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามี “ปู่ตา” คุ้มครองรักษาอยู่  พอถึงเดือนหกจะทำพิธีเลี้ยงปู่ตาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข  ส่วนพวกที่ถางป่าไปทางทิศใต้  ก็ประสบปัญหาเช่นกัน  เกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน  ล้มตาย  ไม่มีใครกล้าไปถางป่าอีก  ซึ่งตรงกลางป่าแห่งนี้เป็นหนองน้ำ  แต่ไม่มีน้ำ  ถึงแม้ช่วงฤดูฝน  ฝนตกหนักก็ไม่มีน้ำขังในสระแห่งนี้  ทราบชื่อภายหลังว่า “สระแล้ง”
                เมื่อ พ.ศ.2443 ได้เข้ารวมตัวกับหลายหมู่บ้านใกล้เคียง  มีบ้านพระกลางทุ่ง บ้านพระกลางท่า  บ้านบุ่งฮี  บ้านธาตุน้อย ศรีบุญเรือง  บ้านนาทาม  บ้านหนองกุดแคน  จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นตำบลพระกลางทุ่ง  ขึ้นกับอำเภอเรณูนคร
                ต่อมา  ปี  พ.ศ.2460  กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอเรณูนครเป็น อำเภอธาตุพนม  บ้านโพนแพง จึงอยู่ในเขตปกครองของอำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
                ต่อมาพระอาจารย์บุญชู ธมฺมโฆสโก  ได้มาธุดงค์ปักกรด  ณ  บริเวณป่าสระพังแล้ง  เพื่อรอเวลาเข้านมัสการพระธาตุพนม  3 ปี ติดต่อกัน  ชาวบ้านมีศรัทธามาทำบุญ  และขอฟังธรรมะอยากให้ท่านมาสร้างวัดบริเวณนี้
 
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 625 ไร่
ที่ดินทำกิน 419 ไร่
ที่อยู่อาศัย 117 ไร่
ที่ทำการเกษตร 89 ไร่
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 122 ครอบครัว
ประชากรชาย 300 คน
ประชากรหญิง 273 คน
รวม 573 คน
 
 
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 4 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 3 แห่ง
ธนาคารข้าว 1 แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มเลี้ยงวัว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มกองทุนศูนย์สงเคราะห์บ้านโพนแพง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538
กลุ่มสตรีบ้านโพนแพง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มทองคำเปลว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
 
  
  
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
ลำน้ำ / ลำห้วย 1 สาย
สระน้ำสาธารณะ 4 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล - แห่ง
บ่อบาดาล - บ่อ
บ่อตอก - บ่อ
คลองส่งน้ำ 1 สาย
     
     
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 9 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 25 คน