นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082814
Page Views 1627876
 
บ้านหลักศิลาเหนือ
ที่ตั้ง
 
ทิศเหนือ จรด  บ้านศิลามงคล  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด  บ้านพระกลางใต้    ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด  บ้านพระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว
 
 
 
ประวัติหมู่บ้าน
 
           บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 ตำบลพระกลางทุ่ง ในอดีตบริเวณแห่งนี้เป็นป่ารกทึบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย ต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งชื่อ “พระอาจารย์โส” ได้มาปักกลดเพื่อปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้และได้ธุดงค์รอบๆเห็นว่าภูมิประเทศดีเหมาะสำหรับในการจัดตั้งวัคจึงดำเนินการก่อตั้งวัคขึ้น มีชาวบ้านผ่านไปมากราบไว้เป็นประจำอยู่ต่อมามีชาวบ้านจำนวน 3 ครอบครัวได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี้ คือครอบครัวของพ่อหลวงชนะ ไชยพร นายทวน ไชยพร (น้องชาย) และนายเบญจา เขมราช พร้อมลูกหลานหลายครอบครัวที่ย้ายมาจากพื้นที่ตำบลเรณูกลายเป็นหมู่บ้านขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2458 ได้จัดตั้งผู้ใหญ่ขึ้นชื่อ นายทอน ไชยพรและได้ตั้งชื่อบ้านชื่อ “บ้านหินศิลา” เพระบริเวณแห่งนี้มีหินศิลาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ70 ซม.ด้านหลังจารึกเป็นอักษรขอม ไว้
          ปี พ.ศ.2472 พระอาจารย์โสหรือหลวงปู่โส เป็นผู้ก่อตั้งวัคชื่อว่า “วัคศิลามงคล”  และชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อบ้าน “หินศิลา” มาเป็น “บ้านหลักศิลา” ต่อมาเพื่อง่ายแก่การปกครองเนื่องจากมีชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นจึงแยกออกเป็น 2 หมู่บ้านคือบ้านหลักศิลาหมู่ที่ 4 และบ้าหลักศิลาหมู่ที่ 10 บ้านหลักศิลาหมู่ที่ 4 เพื่อง่ายแก่การเรียกขานชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านหลักศิลาเหนือ” เนื่องจากตั้งอยู่ทางเหนือของทั้งพื้นที่
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด
751
ไร่
ที่ดินทำกิน
625
 
ที่อยู่อาศัย
126
ไร่
 
 
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร
จำนวนครัวเรือน
112
ครอบครัว
ประชากรชาย
251
คน
ประชากรหญิง
279
คน
รวม
530
คน
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน
โรงสีขนาดเล็ก
2
แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน
-
แห่ง
โรงเตาเผาอิฐแดง
1
แห่ง
ธนาคารข้าว
-
แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์
-
แห่ง
ศาลาประชาคม
4
แห่ง
หอกระจายข่าว
1
แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
-
แห่ง
 
 
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
2544
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
-
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประหมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
-
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
-
กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(กลองยาว)
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
-
กลุ่มแปรรูปจากไม้และปูน
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
-
 
 
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
ลำน้ำ / ลำห้วย
-
สาย
สระน้ำสาธารณะ
1
แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล
6
แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 4 ลบ.ม.
-
แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 6 ลบ.ม.
-
แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33
-
แห่ง
ถังเก็บน้ำฝนป้องกันภัยแล้ง
1
แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  20  ลบ.ม
-
แห่ง
บ่อบาดาล
-
บ่อ
บ่อตอก
-
บ่อ
ฝาย
-
แห่ง
ประปาส่วนภูมิภาค
1
แห่ง
คลองส่งน้ำ
-
สาย
 
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร.
7
คน
หมู่บ้าน ปชด .
32
คน
ประชาคมหมู่บ้าน
12
คน
หมู่บ้าน อพป.
46
คน
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายทวน ไชยพร -
2 นายสีบู ลำทอง -
3 นายสุภี คะยอม -
4 นายเทา บุญเยือง -
5 นายผ่าน ดวงมาลัย -
6 นายแก้ว ดวงมาลัย -
7 นายสมบูรณ์ ศรีอาจ -
8 นายสวาท ลำทอง 25... - 2552
9 นายบัญชา ไชยพล 2552 - 2556
 10 นายพุทธชัย   เกษรราช 2556 - ปัจจุบัน 
 
 
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
                               พ.ศ. 2544 - 2548
                                               1.   นางบัวหลวง        โสภานัส
                                               2.   นาย
                                 พ.ศ. 2548 - 2552
                                               1.  นางบัวหลวง         โสภาวนัส
                                               2.  นายพุทธชัย          เกษรราช
                                  พ.ศ. 2552 - 2556
                                               1.  นายพุทธชัย           เกษรราช
                                               2.  นางประนมพร      พรหมอารักษ์
                                               3.  ด.ต.ศิริศักดิ์             ศรีธรรมา  (นายพุทธชัย ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน)       
                                  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
                                               1.  นางบัวหลวง          โสภาวนัส
                                               2.  นางประนมพร      พรหมอารักษ์
     
 
เส้นทางคมนาคม
เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านหลักศิลาเหนือ  90%  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีเพียงบางซอยเท่านั้นที่ยังเป็นถนนลูกรัง  การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านสะดวกสบาย  เพราะบ้านที่อยู่รอบบ้านหลักศิลาทุ่งเป็นชุมชนที่ติดกันเป็นบ้านพี่น้องกันในระหว่างชุมชน  บ้านหลักศิลาเหนืออยู่ห่างจากอำเภอธาตุพนม ประมาณ 5 ก.ม. และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 45 ก.ม.
 
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม
 งานบุญประจำปี…
              ราษฎรบ้านหลักศิลาเหนือจะร่วมทำบุญประจำปีกับชุมชนบ้านหลักศิลาใต้  และบ้านศิลามงคล  เพราะบ้านหลักศิลาเหนืออยู่ระหว่างสองชุมชนนี้  มีงานประจำปีหรืองานอะไรก็ตามก็จะร่วมกับชุมชนใกล้เคียงนี้เอง เช่น บุญมหาชาติ  บุญกองข้าว  บุญบั้งไฟ เป็นต้น
 
 
 ประเพณีวันสงกรานต์...
                จัดขึ้นประมาณวันที่  15 เมษายน ของทุกปี  โดยชาวบ้านหลักศิลาเหนือ บ้านหลักศิลาใต้  บ้านหลักศิลามงคล  บ้านหลักศิลาทุ่ง  ได้ร่วมกันจัดขึ้น ได้อัญเชิญพระพุทธรูป นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นขบวนแห่รอบหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ
 
 
 
กลุ่มกลองยาวบ้านหลักศิลาเหนือ …
               จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปวัฒนะธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ด้วยชุมชนแถบนี้จะมีศิลปะในการบรรเลงเพลงกลอง  พิณ  ฉิ่ง  ฉาบ  โดยคนในชุมชนได้ถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านนี้สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นต่อมาตามความถนัดและความสนใจ
 
  
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
 
สระน้ำบึงกอง...
                   อยู่ทางทิศทิศตะวันตกของบ้านหลักศิลาเหนือ ชาวบ้านเรียกว่า  บึงกอง  ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใช้ที่เก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งเลี้ยงปลาในหมู่บ้าน
 
 
 

 หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...
                   ตั้งอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4  ใช้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและอื่น ๆ  
 
  
ศาลาประชาคม...
               ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์  ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน  รวมทั้งทำกิจกรรมอื่น ๆ ของคนในชุมชน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งให้จัดสร้างในปีงบประมาณ 2551
 
 
  จุดรวมเรือ...
                 ตั้งอยู่ริมเขื่อนกั้นตลิ่งพัง  ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  ใช้ที่จอดเรือกีบ  เรือหางยาวหาปลาในแม่น้ำโขง  จะมีการลงทะเบียน  และประวัติลำเรือ  
 
 
 
 
 การประกอบอาชีพ
 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ สมุนไพร...
                 เป็นจุดรวมในการทำกิจกรรมของกลุ่ม  ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง  ได้รับความสนใจจากหน่วยงานจากต่างจังหวัดมาดูงานเป็นประจำ  สินค้าที่ทางกลุ่มผลิตประกอบด้วย  เทียนหอม  เทียนเจล  การบูร  พวงหรีด ดอกไม้จันทน์  และอื่น ๆ อีกมาก
 
 
 เลี้ยงสัตว์...
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่มเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.พระกลางทุ่งอีกด้วย
 
 
 การเลี้ยงปลา...
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในพื้นที่หมู่บ้านยังมีหนองน้ำสาธารณะที่เป็นของส่วนรวม  ทุกปีจะมีการให้จับปลาโดยนำเงินที่ได้เข้าส่วนรวมมาพัฒนาหมู่บ้าน
 
  
  กลุ่มปลูกผักสวนครัว...
             ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มเพื่อการทำกิจกรรมการเพาะปลูกในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนรวม ถึงการฝึกให้สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
 
  
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านหลักศิลาเหนือจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนรวม ถึงการฝึกให้สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และสุจริต
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  เร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ทำซุ้มริมทางขายส้มตำ  ไก่ย่าง  สำหรับคนในชุมชนและผู้ที่ผ่านไปมาได้ซื้อ  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัด  เพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว  
 
  

 
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  รับจ้างรายวัน  มีอีกส่วนเป็นจำนวนมากที่ไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพรวมทั้งต่างประเทศต่างประเทศ
 
ปราชญ์ชาวบ้าน
  นายสวาท  ลำทอง
ที่อยู่  171  หมู่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08- 99413496
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้าน..............................
 
 

นายลพ  จันทนะ
ที่อยู่ 50  หมู่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน     มีความรู้ด้านศาสนพิธี  การสู่ขวัญ  ฯ
 
 
  


 
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
นายพุทธชัย    เกษรราช
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  34  หมู่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08- 83007875
 
 
 
 
นายนฤทธิ์  ยุทธมานพ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่ --   หมู่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 57485061
 
 
 
นางมณีวรรณ  วีระวงษ์
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  -  หมู่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-46731464
 
 
 
นายวิทยา  คัตถาวร
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่  --  หมู่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นายสุทิน  รินทระ
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่ --  หมู่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-31446692