นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082724
Page Views 1627779
 
บ้านพระกลางทุ่ง
บ้านพระกลางทุ่ง หมู่ที่ 1


 ที่ตั้ง
     
ทิศเหนือ จรด  บ้านบุ่งฮี  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด  บ้านเหล่าน้อย    ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด  บ้านโพนแพง    ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  บ้านพระกลางท่า   ต.พระกลางทุ่ง
 
 
 
 ประวัติหมู่บ้าน
 
              เดิมที่ตั้งบ้านพระกลางทุ่ง หมู่ 1 เป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีทั้งไม้เล็กไม้เลื้อยเป็นป่ารถทึบมีเนื้อที่หลายพันไร่เป็นที่ราบ มีคนหลายกลุ่มหลายหมู่บ้าน อยากมาจับจองเป็นเจ้าของที่ดิน  อยู่มาไม่นานก็มีชาวบ้านหนองหอยทุ่ง ชาวบ้านธาตุพนม มาแผ้วถางป่าทางด้านทิศเหนือเพื่อทำเป็นที่นา เพื่อทำนาปลูกข้าว มาด้วยกันหลายครอบครัว ในขณะที่ทำการแผ้วถางป่าอยู่นั้นมีหลายคนเกิดอาการป่วยเป็นไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ บ้างก็ว่าเป็นไข้ป่า บ้างก็ว่าเป็นเพราะเจ้าที่หวง (เจ้าที่แรง) บางรายก็ถึงแก่ชีวิต(เพราะเจ้าที่ขัดขวาง) ถึงแม้เจ้าที่เจ้าป่าจะแรง ถางป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆ คนตายก็ตายไป คนอยู่ถางไป  เพื่อให้ได้พื้นที่ทำนาปลูกข้าว ถางป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆ  จนถึงกลางป่าไม้ใหญ่รอบๆ จำนวนหลายพันไร่ ได้กลายเป็นที่นาโดยมีคนล้มตายไปหลายร้อยคน จนถึงเหลืออยู่เพียงดอนตรงกลาง เรียกว่า  ดอนปู่ตา มีหอโฮง ขณะนั้นมีชาวบ้าน จากบ้านหนองหอย และบ้านธาตุพนม หลายครอบครัวพากันออกจากบ้านไปอยู่ที่นา โดยสร้างเถียงนาเป็นที่อยู่อาศัยหลับนอน (ในที่ตั้งบ้านพระกลางทุ่งในปัจจุบัน)  ณ ดอนปู่ตาแห่งนี้ชาวบ้านถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  เพราะชาวบ้านได้พบพระพุทธรูปอยู่กลางป่าในที่ดอนปู่ตารอบๆ บริเวณที่พบพระพุทธรูป ชาวบ้านยังได้พบก้อนอิฐสี่เหลี่ยม คล้ายใบเสมา ที่วางเรียงรายเหมือนฐานโบสถ์ (สิม) อยู่รอบๆ พระพุทธรูป ต่อจากนั้นชาวบ้านจึงได้พากันหาหญ้ามามุงทำเป็นหลังคาเพื่อกันฝนให้  (คือสถานที่ตั้งวัดพระกลางทุ่งในปัจจุบัน) ชาวบ้านจึงได้นำธูปเทียนมาทำการบูชาคารวะอโหสิที่ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา และขออนุญาตถางป่าต่อไปเพื่อทำเป็นที่นาจนหมด มื่อเห็นว่าชาวบ้านมาสร้างบ้านเรือนปักหลักปักฐานอาศัยอยู่หลายครอบครัว จึงได้รวมตัวกันตั้งหมู่บ้านตามนามพระพุทธรูปที่พบอยู่กลางทุ่ง (ชื่อหมู่บ้านพระกลางทุ่ง) ตั้งแต่นั้นมาประมาณปี พ.ศ.2351 และต่อมาบ้านพระกลางทุ่ง มีราษฎรอพยพมาจากหลายแห่ง มาตั้งครอบครัว ได้กลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น จึงได้พากันตั้งวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนาเพราะชาวบ้านที่มารวมกัน  อยู่ที่บ้านพระกลางทุ่งนี้นับถือ  ศาสนาพุทธ การสร้างวัดก็ได้พากันสร้างขึ้น ณ ที่พบพระพุทธรูปกลางทุ่งนา (ดอนปู่ตา) โดยตั้งชื่อว่า  วัดพระกลางทุ่ง  ซึ่งตรงกับราชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 3 แห่งราชวงจักรี การสร้างวัดตรงกับปี พ.ศ.2364  ต่อมามีชาวบ้านไปถางป่าเบญจพรรณ ได้พบพระพุทธรูปแปลกประหลาดอยู่กลางป่า (สาเหตุที่แปลกประหลาดนั้น เพราะพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศเหนือ) มาทราบชื่อภายหลังว่า หลวงพ่อพระโกฎิ   (ที่บ้านบุ่งฮีในปัจจุบัน)      
           ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2400 วัดพระกลางทุ่งก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในขณะนั้นได้เกิดมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน  เช่น บ้านพระกลางท่า บ้านบุงฮี บ้านหลักศิลา บ้านธาตุน้อย บ้านนาทาม  บ้านโพนแพง บ้านหนองกุดแคน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้น ตำบลพระกลางทุ่งได้จัดแบ่งหมู่บ้านต่างๆ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้านดังนี้
                        หมู่ที่  1  บ้านพระกลางทุ่ง                               หมู่ที่  2  บ้านพระกลางท่า
                        หมู่ที่  3  บ้านบุ่งฮี                                           หมู่ที่  4  บ้านหลักศิลาเหนือ
                        หมู่ที่  5  บ้านธาตุน้อย                                     หมู่ที่  6  บ้านนาทาม
                        หมู่ที่  7  บ้านโพนแพง                                    หมู่ที่  8  บ้านหนองกุดแคน
 

 
พื้นที่หมู่บ้าน      
พื้นที่ทั้งหมด 125 ไร่
ที่ดินทำกิน 60 ไร่
ที่อยู่อาศัย 14 ไร่
ที่ทำการเกษตร 541 ไร่
 
                                                                               
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 69 ครอบครัว
ประชากรชาย 176 คน
ประชากรหญิง 136 คน
รวม 312 คน
 
                                                                       
                                                                                                                                     
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ - แห่ง
ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั้มหลอด) - แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 3 แห่ง
โรงเตาเผาอิฐแดง - แห่ง
ธนาคารข้าว 1 แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
 
 

ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กองหมู่บ้านพระกลางทุ่ง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มสตรีแม่บ้านพระกลางทุ่ง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535
กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านพระกลางทุ่ง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538
กลุ่มเกษตรพืชสวน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
 
 
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
ลำน้ำ / ลำห้วย - สาย
สระน้ำสาธารณะ - แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล 8 แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 4 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 6 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.99 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  20  ลบ.ม - แห่ง
บ่อบาดาล 3 บ่อ
บ่อตอก 20 บ่อ
สระใช้เลี้ยงปลา 5 แห่ง
คลองส่งน้ำ 1 สาย
 
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 4 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
 
                        1.  นายพรหมบุตร                     -                        (กำนัน)
                        2.  นายอินธิจักร            ชนะมนตรี                       (กำนัน) 
                        3.  นายพุทธา               อรรคนิตย์                       (กำนัน) 
                        4.  นายเฮ้า                  ศิริวงศ์                            (กำนัน)
                        5.  นายทองพันธ์           เทพภูษา                         (กำนัน)
                        6.  นายทอง                 ภิรมย์                             (กำนัน)
                        7.  นายฝ้าย                 คัดถาวร
                        8.  นายสกล                 จิตรโคตร
                        9.  นายบันเทิง              แสนเวียน
                       10. นายอว้าน                รอบรู้                 พ.ศ. 2544 - 2548
                       11. นายประมวล             จันทนะ              พ.ศ. 2548 - 2550
                       12. นายสมาน                แสนเวียน           พ.ศ. 2550 - 2554
                       13. นายสรยุทธ              ธงยศ                พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  (ได้รับเลือกเป็นกำนันเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
 
 
ข้อมูลสมาชิกสภา อบต. บ้านพระกลางทุ่ง
                        
                                พ.ศ. 2544 - 2548
                                               1.   นางสาริณี           จันทร์แดง              ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภา อบต.
                                               2.   นายสรยุทธ         ธงยศ
                                 พ.ศ. 2548 - 2552
                                               1.  นางสาริณี             จันทร์แดง
                                               2.  นายบรรเทิง           แสนเวียน
                                  พ.ศ. 2552 - 2556
                                               1.  นางสาธินี              จันทร์แดง            ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภา อบต.
                                               2.  นายบรรเทิง           แสนเวียน
                                  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน   
                                               1.  นายเจริญฤทธิ์        เทพภูษา           
                                               2.  นายบรรเทิง           แสนเวียน                     
 
 
 
เส้นทางคมนาคม

            มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีเพียงถนนสายออกไปทุ่งนา  ที่ยังเป็นถนนลูกรัง 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม

            บุญมหาชาติ  จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม  พฤษภาคมของทุกปี  มีการแห่ผเวด  เทศน์มหาชาติ  จุดบั้งไฟ  และการละเล่นพื้นบ้าน  บางปีอาจจัดพร้อมกับงานประเพณีสงกรานต์  เพราะญาติมิตร  ลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะมารวมกันในวันสงกรานต์
            บุญกองข้าว จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นจากฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) แล้ว  ต้องทำขวัญข้าว  คือการนำข้าวที่ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนบริจาคมากองรวมกัน แล้วนิมนต์พระมาทำพิธีทางพุทธศาสนา  เช่น เจริญพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตร เป็นต้น
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว

           วัดพระกลางทุ่ง...อยู่ติดกับถนนชยางกูร  อำเภอธาตุพนม - จังหวัดนครพนม  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านพระกลางทุ่งและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
           สหกรณ์การเกษตร..ตั้งอยู่ติดกับถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม - จังหวัดนครพนม  ดำเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
           ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล...เป็นที่ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างขึ้นเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตำบล ปัจจุบันยังไม่มีสินค้าจำหน่าย  มอบให้ชุมชนบ้านพระกลางทุ่งเป็นผู้ดูแลรักษา
           หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านพระกลางทุ่ง หมู่ 1  ให้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและอื่น ๆ  
           คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร...เป็นคลองส่งน้ำที่กรมชลประทาน (เดิม) ที่ อบต.พระกลางทุ่ง ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ  รับน้ำจากสถานีสูบน้ำศูนย์พระกลาง  ให้บริการครอบคลุมพื้นที่บ้านพระกลางทุ่ง  และตำบลธาตุพนมเหนือบางส่วน
           ศาลาประชาคม...ศาลาประชาคมบ้านพระกลางทุ่ง หมู่ 1  เป็นที่ประชุมชาวบ้านในการปรึกษาหารือกิจการต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง  และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของคนในชุมชน

 
กลุ่มอาชีพ

          กลุ่มสตรีบ้านพระกลางทุ่ง...ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ขึ้นภายใน หมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนรวม ถึงการฝึกให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และสุจริต

 
การประกอบอาชีพ

           เลี้ยงสัตว์...การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน ฯ
            การเลี้ยงปลา...การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
            เกษตรกรรม...โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านพระกลางทุ่งจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนรวม ถึงการฝึกให้สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และสุจริต
            การค้าขาย...ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  เร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
            รับจ้าง...ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ


 
ปราชญ์ชาวบ้าน

นายสมาน  แสนเวียน    
ตำแหน่ง    อดีตผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  37  หมู่  1  บ้านพระกลางทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านโฆสก  พิธีกร

นายวิสิน  อรรคศรีวร 
ที่อยู่บ้านเลขที่   27  บ้านพระกลางทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน  

นายจรรยา  ประสุนิงค์
ที่อยู่ 35 บ้าน พระกลางทุ่ง ตำบล พระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน


 
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน

นายสรยุทธ  ธงยศ     
ตำแหน่ง   กำนันตำบลพระกลางทุ่ง
ที่อยู่ 61  หมู่  1  บ้านพระกลางทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08- 04028468


นางสาวดารุณี  แสนกลาง
ตำแหน่ง  สารวัตรกำนัน
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 08-72159434

นางสาวศิรินภา  ไชยพร
ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 08-54620100


นายประมวล  จันทนะ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  13  หมู่  1  บ้านพระกลางทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-72333163

นางสมยงค์  เทสันตะ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่ 26  หมู่  1  บ้านพระกลางทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-80637424