ยายตุ้ม จันทนิตย์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 วัด/สำนักสงฆ์
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยงานราชการในพื้นที่
 เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
 ที่พักและรีสอร์ท
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษา
 ผู้นำชุมชน
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนดำเนินงาน
 นโยบายผู้บริหาร
 ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีกิจกรรม อบต.
อบต.พระกลางทุ่ง มอบเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.พระกลางทุ่ง จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเนื่องจากว่าเครื่องเล่นที่มีอยู่เก่าและชำรุดเพราะใช้งานมานานปี และได้มอบให้แต่ละศูนย์เพื่อให้เด็กได้เล่นตามสมควรและตามที่จัดสรรให้  ซึ่งในปีต่อไปก็จะจัดหามาเพิ่มเพื่อให้มีเพียงพอต่อจำนวนเด็กต่อไป
ปีนี้งบน้อยเอาไปแค่นี้ก่อน
ป.เอกพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม ออกตรวจเยื่ยมศูนย์ฯ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051