ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  กิจกรรม อบต.
อบต.พระกลางทุ่ง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม ร่วมกับอำเภอธาตุพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บึงกอง (ใกล้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง) พื้นที่ ๑๔ ไร่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ปล่อยพันธุ์ปลา  จำนวน  ๗๐๐,๐๖๑ ตัว โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งพันธ์ปลาทั้งหมดได้มอบให้ทุกหมู่บ้านนำไปปล่อยในสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

ประชุมส่วนราชการและชุมชนในตำบลเตรียมวางแผนงาน
นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในที่ประชุม
ทำเวทีปล่อยปลา โดยทีมงานเก็บขน
ทำงานท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดวัน
ถึงแม้ฝนจะเป็นอุปสรรคแต่งานต้องดำเนินต่อไป
แม้ยากเพียงใดก็ต้องทำให้สำเร็จ
ทีมงานจากศูนย์สูบน้ำ
ผู้อยู่เบื้องหลังความดัง โดย ป.เปรมชัย ประธานสภา อบต.พระกลางทุ่ง
เสี่ยงอันตรายก็ไม่หวั่น
ผ้าสวย ๆ โดยทีมงาน ผดด.
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051